Struktura Facebook objave.

Matevž Berkopec

Za večjo vidnost objave lahko poskrbite sami s sistematiko napisanega teksta. Ne bojte se dodajati čustvenčkov, krepkega teksta itd. Spodaj predstavljam moj način, ki se je izkazal za uspešnega, in mogoče vam lahko pomaga pri oblikovanju novih objav.

Besedilo:

Prvi del teksta je napisan z velikimi tiskanimi črkami (spodaj primer). To je naslov, ki uporabniku takoj pade v oči. Naj bo kratek in jedrnat. Osebno menim, da je ob koncu teksta prostor za poljuben čustvenček, ki se nanaša na naslov objave (velike tiskane črke).

V nadaljevanju objave bolj podrobno razložite tematiko, ki jo obravnavate. To je lahko opis na fotografiji, videu ali pa samo splošna informacija za vašo ciljno publiko. Priporočeni so čustvenčki, ki se nanašajo na tematiko. Recimo, če govorite o nagradah, uporabite medalje, pokale; če govorite o športu lahko uporabite žoge, tekaško obutev itd.

Stran, kjer najdete vse možne čustvenčke –> https://emojipedia.org/facebook/

Zadnji del teksta je namenjen zaključku ali povabilo uporabniku. Uporabnika lahko obvestite, kje si lahko prebere več o vaši najavi, lahko ga usmerite na drugo spletno stran, se mu zahvalite za podporo. Osebno objavo zaključim z linkom (če ta obstaja), še prej ga skrajšam z Google URL shortenerjem (https://goo.gl/), da lahko sledim približnim klikom. Za linke, ki jih oglašujete, pa je dobro, če jih opremite z UTM kodo in tako v analitiki spremljate še bolj natančne podatke o obnašanju uporabnikov. UTM kodo na linku lahko kreirate tukaj –> https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/

Nastavite objavo za kasneje.

Objavi lahko preprosto nastavite datum in uro, ko želite, da se pokaže vašim sledilcem. Praviloma so večerne ure boljše, sevda pa je vse odvisno od tematike in produktov, ki jih prestavljate. Najboljše objave pa prihranite za nedeljo zvečer, ko boš vaš doseg preverjeno največji, saj je masa ljudi na Facebooku takrat najštevilčnejša.